Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
3 Paraan Para Maiwasan Ang Mga Asthma Attacks

3 Paraan Para Maiwasan Ang Mga Asthma Attacks

Ano ang mga paraan para maiwasan ang mga asthma attacks?

 1. Iwasan ang mga asthma triggers
 2. Labanan ang mga respiratory infections
 3. Uminom ng vitamins

Ang asthma ay isang uri ng sakit na nakakaapekto sa iyong baga. Sa isang asthma attack, mas kaunting hangin ang nakakapasok at labas sa iyong baga, kaya makakaranas ka ng pagkahingal, paninikip ng dibdib, at pag-ubo. Mabuti na lang at maaari mong makontrol ang iyong asthma kung alam mo ang mga sanhi ng isang atake. Ipatuloy ang pagbabasa para malaman ang mga mabisang paraan para maiwasan ang asthma attacks.

Iwasan Ang Mga Asthma Triggers

Iwasan ang mga asthma triggers

Kung ikaw ay parating inaatake ng asthma, maiging alamin mo ang mga nagsasanhi nito. Iba iba ito sa kada tao, pero heto ang mga karaniwang ‘trigger’ na kailangan mo bigyan pansin.

 • Usok galing sa sigarilyo
 • Buhok ng aso o pusa
 • Alikabok
 • Pollen
 • Amag
 • Ipis
 • Pabango
 • Malamig na hangin

Para babaan ang iyong pagkakataon na atakihin ng asthma, maging alerto sa mga triggers sa iyong paligid — nasa bahay ka man o sa labas. Itigil ang paninigarilyo, parati mag walis o vacuum sa bahay, gumamit  ng air purifier para mabawasan ang alikabok, at parating magbaon ng jacket para sa malamig na panahon. 

Labanan Ang Mga Respiratory Infections

Ang mga respiratory infections tulad ng cold, flu, pneumonia, sinusitis, bronchitis at Covid-19 ay ilan lamang sa mga triggers na maaaring magsanhi ng matinding asthma attack. Maaari rin nito na palalain ang iyong sakit. Halimbawa, kung ikaw ay nagkaroon ng flu, maaari kaang magkaroon ng kumplikasyon tulad ng pneumonia. 

Upang maiwasang ang pagkakaroon ng respiratory infections at malubhang sintomas ng asthma, gawin ang mga sumusunod:

 • Maghugas ng kamay pagkatapos humawak sa mga bagay na madalas na ginagamit ng ibang tao — tulad ng pera, door knob, pindutan ng elevator, atbp.
 • Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig.
 • Umiwas sa mga taong may respiratory infections.
 • Linisin ang iyong inhaler, nebulizer, at iba pang breathing equipment.
 • Magpa-flu shot.
 • Sundin ang health protocols para sa Covid-19.

Uminom Ng Vitamins

Dahil kayang palalain ng respiratory infections ang iyong asthma, maiging palakasin ang iyong resistensya laban sa mga viruses at bacteria sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamins. Kung malakas ang iyong immunity, maiiwasan mo ang mga sakit. 

Mabuti na lang na naglalaman ng immune boosting ingredients ang Healthmax Care Mangosteen plus 8 Berries! Isa rito ang vitamin C na kayang pagandahin ang produksyon ng white blood cells na lumalaban sa mga infection. Ayon sa  mga pag-aaral, kaya ng vitamin C paikliin ang recovery time ng pneumonia — isang respiratory infection na nagpapalala ng asthma. 

Ang benepisyo na dala ng Healthmax Care Mangosteen plus 8 berries ay pinapakita sa testimonial na hatid ni Donna Darvin. Nagkaroon siya ng asthma na na-develop sa pneumonia, na may sintomas na malubhang pag-ubo at hirap sa paghinga. Ininom niya ang Healthmax Care kasabay ng antibiotics. Dahil dito, napaganda ang kanyang kundisyon at nagkaroon na siya ng enerhiya para sa normal na mga gawain.

Ngayon, umiinom pa rin si Donna ng Healthmax Care Mangosteen plus 8 Berries para maiwasan ang malalang sintomas ng asthma.

Key Takeaway

Ang asthma attack ay nangyayari dahil sa mga triggers at respiratory infection. Para maiwasan ang malubhang mga sintomas, palakasin ang iyong resistensya sa pamamagitan ng pag inom ng vitamins. 

Sundin ang mga paraan para maiwasan ang mga asthma attacks, para hindi na ito lumala. Kung interesado ka sa Healthmax Care Mangosteen Plus 8 Berries, maari kang bumili rito sa aming website

Close Menu
×
×

Cart